hi

天池诗句

天池诗句 - 关山月 李白 明月出天山,苍茫云海间。 长风几万里,吹度玉门关。 汉下白登道,胡窥青海湾。 由来征战地,不见有人还。 戍客望边色,思归多苦颜。...

"天池诗句"的相关文章
hi
hi

热门关注

hi